je soudním exekutorem dle zák. c. 120/2001 Sb. Hlavní náplní práce soudního exekutora je vymáhání pohledávek věřitelů na základě rozhodnutí soudu, orgánu státní správy a vykonatelných exekutorských a notářských zápisů. Úkony soudního exekutora při výkonu exekuční činnosti se považují za úkony soudu. Soudní exekutor vykonává činnost na celém území České republiky.

Z duvodu cerpaní dovolene je Exekutorsky urad Zlin v terminu 4/7/2016 - 15/7/2016 uzavren.

aktualizováno dne: 01.07.2016